zaterdag 17 januari 2015

Gods plan is geen geheim

Gods plan is geen geheim
Het boek WakeUp houdt de gemoederen van christelijk Nederland flink bezig. Velen hebben een uitgesproken mening over het boek, soms zelfs zonder het boek helemaal gelezen te hebben. Ik ben erg enthousiast over het boek. Dat betekent niet automatisch dat ik het met alles eens ben. Bronnen en uitspraken kan ik niet altijd verifiëren inderdaad en of de schrijvers slechte kennis hebben van het Hebreeuws hebben kan ik ook niet beoordelen, want ik ken geen Hebreeuws. En inderdaad er worden diverse buiten-Bijbelse bronnen genoemd. Maar is dat per definitie fout? Hoe vaak wordt er in een preek niet verwezen naar een uitspraak van bijv. Luther, Calvijn, een professor van de TU, een bekende Amerikaanse schrijver, etc. En hoe vaak wordt er in een preek niet iets verteld over bijv. de geologie, biologie, natuurkunde, etc. om een bepaald Bijbelgedeelte nog meer inhoud te geven of te verklaren? Zijn daarmee die preken allemaal fout omdat er buiten-Bijbelse bronnen zijn gebruikt? En het opvallende is, dat de argumenten die gebruikt worden in de kritieken zelf ook buiten-Bijbels zijn. Helaas kom ik nauwelijks weerleggingen tegen op basis van puur Bijbelse argumenten.

Wat ik zelf doe is het boek lezen met de Bijbel er naast. En met gevouwen handen. Elke tekstverwijzing zoek ik op en lees ik in zijn context en in vier of vijf vertalingen. Soms pak ik de Blue Letter Bible erbij om van daar uit naar de grondtekst te kunnen en ook diverse verklaringen van anderen te lezen. Ik ben dus echt aan het studeren. (Daarom ben ik ook nog maar op de helft ...) En dan ben ik het inderdaad niet overal mee eens. Maar wát een geweldige lijnen heb ik zo mogen ontdekken in de Bijbel! En ik snap de profetische boeken en ook Openbaringen nu zoveel beter! En bovenal: ik heb zoveel meer inzicht mogen ontvangen in Gods Heilsplan! En is dát niet waar het om gaat? En ik geloof dat dat ook het motief van de schrijvers van WakeUp is. En daarvoor hoef ik het dus niet in alles met hen eens te zijn.

Door deze intensieve studie, met het boek als hulpmiddel, kom ik steeds meer tot de overtuiging, dat het einde nabij is. En nee, dat hoeft een ander niet met mij eens te zijn.  "Laat ieder zijn eigen overtuiging volgen" zegt Paulus in Romeinen 14:5. En: "Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God." (Romeinen 14:22) En mijn gebed is, dat we zo dit boek of welk ander boek dan ook kunnen lezen en daarover met elkaar in gesprek kunnen gaan. Vanuit een gezamenlijk verlangen om te groeien in geloof, te groeien in verwachten, te groeien in onze relatie met onze machtige God.

Wil ik dan alles kunnen narekenen of kunnen voorspellen? Daar ben ik zeker niet op uit! God is het belangrijkste in mijn leven en daarom wil ik alles over Hem weten. In de Bijbel mag ik Hem leren kennen. Door intensief met Zijn Woord bezig te zijn, mag ik door Zijn genade, steeds meer van Hem ontdekken. En dat vind ik echt fantastisch. Elke keer als ik weer nieuwe inzichten krijg, groeit de honger en daarmee het verlangen. Ik wil God niet narekenen, en ook niet uitrekenen wanneer Jezus terug komt. Waar het voor mij om gaat, staat een paar verzen ná de bekende 'dief in de nacht'-tekst in 1 Tessalonicenzen 5:4: "Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief." (Zie hierover ook mijn vorige overdenking: Waakzaamheid en verwachting in een wereld vol onrust)

Ik kreeg vannacht Simeon in gedachten. Zijn leven draaide om het uit zien naar de Messias. "Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem." (Lucas 2:25) En vanuit dat verlangen en zijn relatie met God herkende hij de Messias. In tegenstelling tot vele vele anderen! Ze hadden allemaal kunnen weten dat Jezus de Messias was. Maar ze waren te druk bezig met het religieuze leven en het naleven van de wetten en blind voor de profetieën. Dezelfde reden waarom ze ook Johannes de Doper niet herkenden en erkenden!

Ik moest ook denken aan de Emmaüsgangers. Wat zegt Jezus wanneer Hij met hen mee loopt? "Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten." (Lucas 24:25-27) Vanuit de schriften toont Hij hen aan dat alles wat er gebeurd was, moest gebeuren en ook aangekondigd was! De leerlingen waren verblind, totdat Jezus hen de ogen opende!

En wat te denken aan de toespraak van Petrus in Handelingen 2? Ook hij toont vanuit de profetieën aan, dat wat er gebeurde reeds lang geleden voorzegd was. Ze hadden het allemaal kunnen weten! "Deze mensen zijn niet dronken, zoals u denkt; het is immers pas het derde uur na zonsopgang. Wat hier nu gebeurt, is aangekondigd door de profeet Joël." (Handelingen 2:15-16) De mensen hadden het kunnen weten, maar waren verblind door hun eigen leringen, door gebrek aan kennis, door versluiering. Maar wanneer Petrus de woorden van de profeten in herinnering brengt, opent God de mensen de ogen!

Ik geloof, dat God nog steeds door die oude profetieën heen spreekt. Vele profetieën zien we in de Bijbel zelf al in vervulling gaan. Sommige pas later en van sommige geloof ik dat we die momenteel voor onze ogen in vervulling zien gaan. Ik wordt daar niet angstig van, maar vind het juist een bemoediging. God doet wat Hij zegt! Of zoals Amos zegt: "Zo doet God, de HEER, niets zonder dat hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten." (Amos 3:7)

Jezus komt terug en persoonlijk denk ik, dat het niet lang meer duurt. Hoe zal Hij ons dan aantreffen? Laten we ons in de tijd die ons nog rest laten aansporen door de woorden en zegenbede van Paulus in de eerste brief aan de Tessalonicenzen.  "Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit en veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad, in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. (1 Tessalonicenzen 5:16-24)

------------------------------------------------------------------


Verder lezen over de eindtijd? 


8 opmerkingen:

 1. Het, met de Bijbel ernaast, bestuderen van het boek `Wake Up´ heeft mijn kennis van de Bijbel enorm verrijkt. Veel gedeelten, die ik al vaak had gelezen maar die me tot nu toe niets zeiden, zijn nu tot leven gekomen!

  Graag wil ik het boek `Wake Up´ ter bestudering aanbevelen.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Mooi dat je hier aandacht aan besteed Catharinus. Zelf ben ik al een poosje bezig in het boek maar je moet het aandachtig lezen. Tot nu toe spreekt het mij erg aan en ontdek ik veel nieuwe dingen. Het is goed om je te realiseren dat het ook 'maar' door mensen is geschreven. Kritisch blijven lezen dus.
  Ik vind het boek erg leerzaam en er volgt misschien onderhand ook nog wel een recensie op mijn weblog over Wake Up!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Catharinus, een echt mooi, discreet en zuiver verhaal over Wake Up! Ik heb zelf het idee dat nu dit boek boven het christelijk nederlands maaiveld uit komt de tegenkrachten deze boodschap weer naar beneden willen duwen. Op de studiedag de auteurs leren kennen als zeer integer en juist niet sensatie zoekend. Ik denk dat God in deze tijd dwars door allerlei theologie laat zien hoe Zijn Plan verloopt. Maar ik zie ook de tegenkrachten ontstaan en dan zie je recensies die alleen maar negatief belichten, terwijl je eigenlijk in Wake Up zoveel goede dingen leest, zelfs als je het niet met alles eens bent. Dus iedereen moedig ik aan om recensies te schrijven met de balans zoals hier boven.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. ik ben daar ook bang voor ,ik vond het een geweldig leerzaam boek
   ik vond het stuk over de bijbelcodes veel te moeilijk om te begrijpen;
   alleen door de negatieve reacties begin je weer te twijfelen
   de satan is altijd bezig om verwarring te zaaien of de gemeente nu echt de bruid is vind ik ook moeilijk.

   De HEERE zegt tegen Israël:
   "IK zal Mij u tot bruid werven voor eeuwig: IK zal Mij u tot bruid werven
   door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming; IK zal
   Mij u tot bruid werven door trouw; en gij zult de HERE kennen" (Hosea 2:19)
   Overigens het Nieuwe Jeruzalem is "getooid als een bruid voor haar man" (Openb.21:2)

   Verwijderen
 4. Dag Catharinus,

  Hoe kan je nu beter een boek lezen dan met de Bijbel er naast en met gevouwen handen! Mooi! Inderdaad hoef je het niet met alles eens te zijn noch hoef je te twijfelen aan het motief van de schrijvers van Wake Up! Ik geloof ook dat zij de beste bedoelingen hebben, al ben ik het grotendeels oneens met wat zij schrijven. Maar dat heb je waarschijnlijk al wel gelezen in mijn recensie (zo niet, je kunt het hier lezen: http://bit.ly/wakeupboek) ;-)

  Een paar korte reacties op wat je schrijft:

  1. Nee, het verwijzen naar buitenbijbelse bronnen is zeker niet fout. Een ander verhaal is als je stelt dat deze bronnen noodzakelijk zijn om de boodschap van de Bijbel te begrijpen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het hoofdstuk over het Joodse huwelijksritueel. De waarheid wordt gevonden in de Bijbel zélf, dat leren we uit het voorbeeld van de Bereërs die dagelijks de Schriften nagingen of het klopte wat er verkondigd werd (Hnd.17:10,11). Overigens werk ik aan een uitgebreid artikel over het Joodse huwelijksritueel, als je de Bijbelse Cultuurstichting volgt op Facebook, dan blijf je hiervan op de hoogte.

  2. Mooi dat je verwijst naar Romeinen 14, dit is voor mij ook een hele wijze les geweest: “uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God”. Overigens spreekt Paulus wel heel subtiel over de sterke en de zwakke in het geloof (niet elke gelovige begrijpt Gods Woord even goed, daar kunnen we eerlijk in zijn), maar dat laat onverlet dat God ons hart aanzien. Willen wij Hem écht kennen? Zetten wij Hem op de eerste plaats in ons leven? God kijkt niet zozeer naar of wij wel de goede theologische opvattingen hebben, maar of wij Hem willen kennen, dienen en eren!

  3. Mooi voorbeeld ook van Simeon en de Emmaüsgangers, laten wij inderdaad zijn als hen! Dan zullen we ook ontdekken dat ons hart gaat branden vanwege Wie God is en het plan dat Hij heeft met de schepping. Dan zullen we meer en meer naar Hem uitzien.

  4. Fijn ook dat je verwijst naar 1 Thess.5:4, waar staat dat de komst van de Here Jezus voor de gelovigen juist NIET is als ‘een dief in de nacht’ Wij verwachten Hem immers elk ogenblik!

  Mag je danken voor je mooie blog?

  Hartelijke groet,

  Ruben

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Ik ben niet zo blij met: Wake up. Maar je blog vind ik erg mooi :-)

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Beste anoniem,

  Dat verhaal over de Bruid is inderdaad altijd een discussiepunt geweest. Ik vind dat dit in Wake Up zuiver wordt gebracht. Als je beseft dat Christus er al vanaf het begin was en dat Hij de Wortel is van de Edele Olijf dan bestaat de Bruid uit alle takken die er van af het begin door geloof (tijdens hun leven) aan de Edele Olijf zijn verbonden. Hosea spreekt hier tegen het huis van Israel dat een scheidsbrief had ontvangen en die in Christus weer zijn aangenomen. Dat is een hele studie waard.

  Ik ben niet enthousiast over de recensie van Ruben Hadders. Deze is bijna politiek theologisch gekleurd en is erg suggestief. Weinig opbouwend en op onderdelen onjuist. Ik vind de blog van Catharinus zeer in evenwicht.

  BeantwoordenVerwijderen